Sfântul Ioan Cucuzel, luceafăr al psaltichiei ortodoxe

SF IOAN CUCUZEL

Sfântul Ioan, zis şi Cucuzel, în traducere “cel cu glas îngeresc” a trăit în anii 1280-1360, în vremea împăratului Alexie Comneanul.

Despre originea lui cunoaştem că este bulgar, născut în localitatea Dirrachia (Dirahion).

Fiind orfan de tată, mama sa l-a dat să înveţe sfintele cărţi, fiind un tânăr iscusit cu mintea şi cu un glas foarte plăcut. Astfel, acesta a intrat la şcoala imperială de cantăreţi, din Constantinopol, unde s-a evidenţiat prin profesionalismul şi talentul său muzical, fiind numit, de altfel, si cel dintâi dintre cântareţii acestei şcoli.

Împăratul, văzându-i măiestria sa în psaltichie, l-a îndrăgit foarte tare, căutând a-l ţine cât mai aproape de curtea cea împărătească.

Cu ocazia unei vizite la curtea impăratului, a egumenului de la Mânăstirea Marea Lavră din Muntele Athos, Sfântului Ioan Cucuzel i-a plăcut foarte mult smerenia si viata calugarului, fapt pentru care, s-a împrietenit cu el, rugându-l să îl i-a la Sfântul Munte.

Egumenul, fără a ştii cine era tânărul, l-a luat cu el la M-rea Marea Lavră, tunzându-l in monahism. Între timp, se ducea vestea că marele cântareţ de la Constantinopol dispăruse. În gospodăria mânăstirii îi revine atribuţia de a păstori turma de capre.

În una dintre zile, păstorind cele necuvântătoare, cânta lui Dumnezeu, iar glasul său a fost auzit de egumen. Egumenul obştei a aflat că acest tânăr smerit nu era nimeni altul decât Ioan Cucuzel, pe care intrega curte impărăteasca din Constantinopol îl căuta.

Egumenul, ascultând ruga lui Ioan de a-l lăsa sa rămâna la mânăstire, a mers la curtea Impăratului şi i-a cerut să îl poata păstra pe Ioan Cucuzel la Sfântul Munte. Împăratul, aflând dorinţa lui Ioan, cu mare greutate, s-a învoit cu egumenul, împlinind astfel si voia cea dumnezeiască.In Sfântul Munte, Sfântul Ioan Cucuzel primeşte ascultare să cânte  in Biserica Mânăstirii Marei Lavre la dumnezeieştile slujbe in toate zilele de duminică si de sărbătoare de peste an.

Este de subliniat un fapt minunat ce s-a petrecut in viaţa sfântului, când de prea multă osteneală, adormind la strană in timpul canonului Maicii Domnului, i se arată Maica Domnului şi îi zice: “Bucură-te, Ioane, fiul meu, cântă mie totdeauna şi eu nu te voi uita pe tine”.

O altă întâmplare minunată are loc atunci când Sfântului Ioan îi putrezeste un picior de prea mult stat in picioare, iar Maica Domnului îl vindecă, zicându-i: “Fii de acum sănătos!”

Sfântul Ioan Cucuzel este cunoscut ca fiind patronul spiritual al psalţilor si cantorilor bisericeşti. În istoria muzicii bizantine, Ioan ocupa un loc foarte important, fiind cel mai mare dezvoltator al muzicii psaltice. Prin creeaţiile şi interpretările sale, ridică cultul psaltichiei intr-o nouă eră muzicologică, eră pe care se bazează şi psaltichia zilelor noastre.

Cea mai cunoscută creeaţie a sa este cântarea „De demult prorocii”,  care a fost interpretată de consacraţi psalţi si grupuri de muzică bizantină de mai târziu. Sfântul a scris o carte intitulata „Arta psaltică” în care se ocupă şi de analiza semnelor muzicale, dând importante explicaţii despre acestea.

Ioan a intocmit şi marele cerc al roţii muzicale, care avea de-a dreapta şi de-a stânga două roţi, iar deasupra şi dedesupt alte două roţi, prin care stabileşte raportul între glasurile bisericeşti I-IV si V-VIII.

Sfântul Ioan Cucuzel, acest mare luceafăr al psaltichiei, s-a desăvârşit printr-o viaţă smerită, curată şi plină de rugăciune in Mânăstirea Marea Lavră al Athosului, strălucind peste veacuri in cer si pe pământ, prin activitatea sa de interpret şi compozitor al muzicii psaltice.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *