Predică la Intrarea Maicii Domnului in Biserică – Pr. Petrică Ginerica

INTRAREA MAICII DOMNULUI

ÎN BISERICĂ

21 NOIEMBRIE

Daţi-mi mame creştine şi vă voi da sfinţi! Sfântul Ioan Gură de Aur

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh! Amin!

Iubiţi credincioşi,

La data de 21 noiembrie, Biserica Ortodoxa cinsteste intrarea Maicii Domnului in Biserică. Acestă sărbătoare se identifică prin momentul in care părinţii Maicii Domnului, sfinţii si drepţii, Ioachim si Ana au adus-o pe PreaSfânta Nascătoare de Dumnezeu Maria la templu, după făgăduinţa pe care au făcut-o in faţa lui Dumnezeu. Din frageda pruncie de la vârsta de 3 ani, Cea aleasă a ţine in pântece pe Ţiitorul cerului si a pământului, se va nevoi si se va osteni printr-o viaţă a înfrânării, a smereniei şi a rugaciunii timp de 9 ani in templul sfânt.

Iată, iubiţi credincioşi, cum Dumnezeu şi-a pregătit vasul ales in care să se întrupeze, să privim cu toţii cât de minuţios pregăteşte Dumnezeu fiecare detaliu al omenirii, cum Guvernatorul vieţii, a tot ceea ce există, pretuieşte cu cea mai mare însemnătate omenirea, fiind alături de ea pururea.

Totodata trebuie să subliniem cât de importantă este educaţia in rândul copiilor. Tinerii trebuie să ia aminte cât investesc din timpul lor in educaţie, căci prin buna educare se va forma aluatul a unui om desăvârşit, prin buna creştere se va forma cetaţeanul responsabil, soţul cel bun, muncitorul cel iscusit, inginerul cel ingenios, omul cel truditor si roditor.

De va spune cineva, e copilul meu si lasă-l in copilăria lui, fără supraveghere, fără îndemnul către educaţie, fără îndemnul către Biserică, fără îndemnul către simţul responsabilităţii si al respectului faţă de societate, credinţă si semeni, cum oare vom considera că acel copil va putea fi un om pe care semenii se pot bizui? Cu adevărat un asemenea copil, lipsit de toate acestea, doar mila lui Dumnezeu şi multa Lui iubire de oameni il va mai ocroti şi-l mai poate lumina. Un asemena copil este asemenea unui orfan, care va duce o luptă cruntă in mijlocul societăţii, se va regăsi la vârsta adolescenţei şi apoi a tinereţei în care nu va sti cum să îşi înceapă o viaţă, pe ce principii să îşi întemeieze o familie. Pe acela doar rugăciunea îl mai poate ajuta. Sfântul Ioan Gură de Aur spune daţi-mi mame creştine şi vă voi da sfinţi!

Aşadar, mame creştine, să trudim la educaţia copiilor noştri, de mici să îi învăţăm cum trebuie să fie atunci când vor fi mari, de mici să le descoperim inclinaţiile, calităţile şi să le oferim bagajul cunoştiinţelor necesare pentru a putea opta mai târziu către ceea ce vor simţi ei că îi face împliniţi.

Iubiţi tineri, cu adevărat tinereţea este puterea prin care vă clădiţi întreaga viaţă, tinereţea nu este vârsta timpului pierdut, nu este vârsta nopţilor pierdute, nu este vârsta păcatelor, ci este vârsta în care ne conturăm întreaga viaţă ce o vom primi in dar, este vârsta în care putem face cele mai mari asceze duhovniceşti.

Succesul vieţi nu îl oferă nici banii, nici numele, nici bogăţiile ci responsabilitatea, educaţia, respectul, smerenia, iubirea, bunătatea, credinţa. Toate aceste virtuţi creştine ne vor conduce la o poziţie corectă în societate, în familie, în mânăstire, la locul de muncă, toate aceste virtuţi ne vor oferi acea lumină, acel far prin care vom şti să alegem ce este bun şi să ne ferim de ce este rău pentru viaţa noastră.

Tineri care viaţa v-a lipsit de această educaţie a părinţilor, nu deznădăjduiţi, pentru voi e greu să vedeţi singuri direcţia în care trebuie să mergeţi, dar dacă aţi deschis ochii la cuvintele lui Dumnezeu, prin rugăciune veţi primi răspuns şi ajutor la fiecare pas al vieţii voastre, căci vouă vă este Tată Dumnezeu si mamă Maica Domnului. Voi veţi primi mult mai mult ajutor şi milă de la Dumnezeu, doar să vreţi să vă folosiţi de ele.

Să cinstim cu toţii jertfa cea bună şi credinţa sfinţilor si drepţilor părinţi Ioachim si Ana, care a dăruit singura lor copilă lui Dumnezeu spre bucuria si folosul întregi lumi. Să o preamărim si preacinstim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru bunătatea, dragostea si multa ei milă faţă de fiecare dintre noi, căci cu adevărat ea este Pururea Fecioara, Născătoare de Dumnezeu şi maica tuturor credincioşilor.

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu si ale tuturor sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pre noi! Acum si pururea si in vecii vecilor! Amin!

Pr. Petrică Ginerica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *