Nu am venit să aduc pace pe pământ, ci luptă şi sabie!

N-am venit, zice Domnul, să aduc pace pe pământ şi iubirea părinţilor faţă de fii şi a fraţilor faţă de fraţii care se hotărăsc să nu îmi slujească Mie (Matei X, 34) ci luptă şi sabie; adică să despart pe iubitorii de Dumnezeu de iubitorii de lume, să despart pe iubitorii de cele materiale de iubitorii de cele nemateriale, pe iubitorii de slavă deşartă de cei smeriţi la cuget. Domnul se bucură de împerecherea şi de dezbinarea ce se naşte din iubirea faţă de El. ( Cuvântul 22 al Cap. III, despre înstrăinare, pag 72, Scara Raiului, Sfântul Ioan Scărarul)

Iubiţi creştini, urmând cuvintelor Sfintei Scripturi si celor ale sfântului Ioan Scărarul, omul trebuie să îşi aleagă lângă el oameni virtuoşi, oameni care lucrează faptele cele bune, oameni care urăsc păcatele. Nu trebuie să desconsiderăm pe ceilalţi, ba dimpotrivă să ne rugăm pentru ei, să îi ajutăm când au nevoie de noi, să nu îi judecăm, şi să fim cu braţele deschise atunci când vor să iasă din noroiul farădelegilor şi al răutăţii şi să urmeze binele. Apropiaţii şi fraţii noştri sunt cei care fac voia lui Dumnezeu. Celor ce ne fac rău trebuie să îi iubim, făcându-le bine, dar fără a avea prietenii cu ei, prietenii care ne pot tulbura cugetul şi sufletul.

În viaţa aceasta trebuie să luptăm pentru a fi buni, smeriţi, curaţi şi cu dragoste, iar pentru acesta trebuie să jertfim orice ne depărtează de la Dumnezeu. În căsătorie, când se întâmplă ca unul să fie mai rătăcit decât altul, atunci cel cu inima mai bună cu multă răbdare trebuie să iubească pe cel slab, să îl iubească jertfindu-se cu totul şi astfel să câştige sufletul celui pierdut.

Pr. Petrică Ginerica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *