Monthly Archive: January 2016

Maxime duhovniceşti ale sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur

Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, decât atunci când ne îndreptăm în sus. Sfântul Grigorie Teologul Nimic nu mi se pare mai atrăgător decât dialogul secret al sufletului cu el însuşi şi cu Dumnezeu. Sfântul… (Read more)

Omul bun si iubitor de Dumnezeu nu mustra pe oameni pentru rele când sunt de fata; iar în dos nu-i bârfeste – Sfântul Antonie cel Mare

      Omul bun si iubitor de Dumnezeu nu mustra pe oameni pentru rele când sunt de fata; iar în dos nu-i bârfeste. Dar nici celor ce încearca sa-i graiasca de rau nu le îngaduie. (Sfântul Antonie cel Mare… (Read more)

Slujba Paraclisului Maicii Domnului – Mânăstirea Agapia

Una dintre cele mai puternice şi mai mari rugăciuni ale pocăinţei şi ale smereniei ortodoxe este Paraclisul Maicii Domnului. Aşadar, iubiţi credincioşi, după îndemnul liturgic “Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o… (Read more)

Lupta cu patimile – Sfântul Siluan Atonitul

Nu toate sufletele sunt la fel de puternice: unele sunt tari ca piatra, altele slabe ca fumul. Asemenea fumului sunt sufletele celor mândri; aşa cum vântul poartăfumul încotro bate el, tot aşa şi pe ele vrăjmaşul le trage unde vrea el, pentru că… (Read more)

Exegeză la starea omului desavârşit în viziunea Sfântului Vasile cel Mare

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh! Iubiţi credincioşi, Truda noastră este pentru desăvârşire! În cuvintele de mai jos vom cugeta la una dintre definiţiile sfântului Vasile cel Mare pentru omul desăvârşit. Sfântul şi Marele Vasile spune:… (Read more)

Biruinţa asupra ispitelor ce vin de la bani, în viziunea sfinţilor părinţi

Iubiţi credincioşi, vă aducem în atenţie câteva picături din oceanul înţelepciunii credinţei referitoare la desăvârşirea sufletească şi raportarea noastră la avuţiile pământeşti. Aceste maxime duhovniceşti ale sfinţilor părinţi nu mai au nevoie de nici un comentariu suplimentar, fiind clare, concise… (Read more)

Trupurile noastre după Înviere – Sfântul Luca al Crimeei

“Semănată în pământ, îngropată fiind, sămânţa putrezeşte, încetează să mai existe ca sămânţă, însă, din ea va creşte ceva mult mai mare, mult mai desăvârşit atât ca şi complexitate, cât şi ca formă. Dumnezeu îi dă o nouă formă şi… (Read more)

Nu uita niciodată cine eşti cu adevărat! Preacuviosul părinte stareţ Iosif Vatopedinul

Vă invităm să ascultaţi un cuvânt ziditor al preacuviosului părinte stereţ Iosif Vatopedinul, părintele care în viaţa s-a trudit cu multă osteneală pentru credinţă şi pentru a fi cât mai aproape de Hristos, părintele după moartea sa a zâmbit, împărtăşindu-ne… (Read more)