Pluguşorul Creştinului!

PLUGUŞORUL CREŞTINULUI

Porniti Plugul , in grädinä ,
Sä aräm pentru Luminä
Ca din bob de gràu sä iasä
Pàine pentru Sfànta Masä.
Dintru ìnceput , romànii
Aveau Liturghia Pàinii
Si pe càmp si la Altar,
Cu dumnezeiescul Har.
Slujitor era plugarul
Ca si preotul cu Harul.
Erau purtätori de Cruce
Pe un drum färä räscruce;
Nu erau ramificatii
Pe-unde sä se-abatä fratii
Se-nchinau la UNUL TATÄ
Si-aveau inima curatä .
Cu läuntrul de copii
Purtau plugul pe càmpii.
Cànd era o särbätoare
Toti mergeau la inchinare
Si , spre searä , ìmpreunä ,
Impleteau hora-cununä.
S-auzeau càntànd mereu:
Cu noi este Dumnezeu !

LA MULTI ANI !

Preacuviosul Părinte Stareţ Varsanufie, Sfântul Munte Athos

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *