Lumina Sfintei Treimi, strălucind în inima curată, o desparte pe aceasta de lume -Sfântul Simeon Noul Teolog

Amintirea lui Hristos luminează mintea si alungă dracii. Lumina Sfintei Treimi, strălucind în inima curată, o desparte pe aceasta de lume si pe cel părtas de ea îl face să se umple încă de aici, pe cît e cu putintă credinciosului, de slava viitoare, ca pe unul ce se află sub lucrarea harului, desi este încă ascuns sub acope-rămîntul trupului.

Filocalia – Simeon Noul Teolog – 225 capet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *