Rolul si folosul Sfintei Şfeştanii

Iubiţi credincioşi,

Ştim că mult folositor ne este nouă să ne îngrijim de suflet, pentru că acesta reprezintă identitatea noastră, iar podobiile virtuţiilor sunt singurile bogăţii pe care le câştigăm pentru veşnicie.

Una dintre slujbele importante din viaţa creştinului este  slujba sfeştaniei sau sfinţirea aghiasmei mici.

În cartea Molitfelnic se menţionează rolul şi folosul acestei sfinte slujbe, astfel: Prin stropirea cu apă sfinţită duhurile cele viclene din tot locul se alungă, se iartă şi păcatele cele mici de peste toate zilele, adică nălucirile diavoleşti şi gândurile cele rele, mintea se curăţeşte de gândurile cele spurcate şi se îndreaptă spre rugăciune, bolile le alungă şi dă sănătate sufletească şi trupească.

Iată, cât de mare este ajutorul şi mult folositor ne este nouă să ne curăţim prin sfânta sfeştanie. Rolul curăţitor al acesteia are efect şi asupra sufletului şi a trupului şi a mediului în care locuim sau muncim.

Şfeştania trebuie făcută atunci când simţim că avem nevoie.

Se recomandă ca această slujbă să fie însoţită şi de post.

Creştinul trebuie să pregătească o icoană, o lumânare, un pomelnic cu numele celor vii, un vas cu apă pentru a fi sfinţită, un vas cu făină,  un vas cu mălai, o sticlă de ulei şi o pâine, care să fie binecuvântate.

Se recomandă a se face sfeştanie şi după un moment mai greu al vieţii, atunci când sufletul nostru se simte obosit, simte că are nevoie de linişte, simte că mediul în care lucrează sau locuieşte nu ii este cel mai prietenos, atunci această slujbă este necesară şi de mare folos.

Pr. Petrica Ginerica

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *