Corbul lui Ilie – istorioară religioasă

Într-o casă de oameni săraci şi lipsiţi, un copilaş auzi pe bunică-sa citind în Istoria biblică despre corbul ce aducea de mâncare lui Ilie proorocul.

– Bunică dragă, – zise copilul – să deschidem şi noi uşa, să ne aducă şi nouă ceva corbul!
Bunica încerca să-l dezmintă pe copil, dar copilul nu şi nu, ci să se deschidă uşa.Bunica îi făcu pe voie şi deschise uşa, cu toate că era iarnă şi frig. Tocmai atunci trecea pe acolo părintele locului. Se miră văzând uşa deschisă şi întrebă asupra acestui fapt. Bunica îi spuse cum stă lucrul.

– Vedeţi cum lucrează credinţa în Dumnezeu? – zise preotul. Eu tocmai acum mergeam să împart din lada bisericii nişte ajutoare celor săraci şi lipsiţi. Voi începe dar de aici. Uite, „corbul“ v-a adus şi vouă două sute de lei.

Copilul a crezut şi Dumnezeu a răspuns la credinţa lui. Credinţa face şi azi minuni. Dumnezeu răspunde şi azi – răspunde negreşit – la credinţa noastră.Dacă am avea credinţă tare şi vie, ne-ar sosi şi nouă câte un „corb“, în toate lipsurile şi necazurile trupeşti şi sufleteşti.
Preot Iosif Trifa

Sfinţii au credinţa asemenea copiilor, de aceea şi Mântuitorul ne învaţă pe noi, că până nu vom fi asemenea unor copii, nu vom putea intra întru Împărătia Cerurilor! Fiecare dintre noi să trăim după modelul sfinţilor, luând exemplu la credinţa copiilor. O asemenea credinţă este plăcută de Dumnezeu, întrucât omul conştientizează că este mic, mic de tot, iar Dumnezeu este mare şi toate le poate, doar să îi cerem şi El nu ne va lăsa nemiluiţi! Să cerem cu credinţa şi cu setea copilului şi vom primi tot ce ne va fi de folos, să nu fim descurajaţi şi să ştim, că având credinţă, mereu Dumnezeu va fi cu noi, ne va ajuta în toată viaţa. Chemarea ajutorului lui Dumnezeu, nu anulează efortul nostru particular, osârdia noastră trebuie să fie din toată fiinţa, dar prin credinţa statornică în ajutorul lui Dumnezeu, rodul ostenelii noastre va fi înmulţit prin ajutorul lui Dumnezeu, când noi nu putem face nimic, este suficient să credem şi Dumnezeu va face restul, nu după voia noastră, ci după voia Lui, dar spre folosul nostru. Dumnezeu toate le împlineşte spre folosul oamenilor. Abia când vom trăi fiecare zi a vieţii noastre asemenea acestui copil, abia atunci vom fi deplin fericiţi, iar cei care trăiesc deja această credinţă vie, cu siguranţă mărturisesc că sunt fericiţi! Pr. Petrică Ginerica

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *