Despre Thomas Alva Edison şi rolul mamei pentru omenire, societate şi familie

Într-o zi, Thomas Edison a venit acasă şi întinzând o foaie mamei sale, îi spuse:
– Profesorul meu mi-a dat hârtia şi mi-a spus să o dau numai mamei mele.
Ochii mamei se umplura de lacrimi când citi cu glas tare:
– Fiul dumneavoastră este un geniu. Şcoala noastră este prea măruntă pentru el şi nu are suficienţi profesori pregătiţi care să-l instruiască. Vă rugăm ocupaţi-vă personal de educaţia lui.

Au trecut anii, mama lui Edison a murit, iar acesta devenise deja unul dintre cei mai mari inventatori ai secolului său. Într-o zi, Edison printre documentele vechi ale familiei. Dintr-o dată, descoperi o foaie împăturită de hârtie, în colţul unui sertar al biroului. O scoase, o despături, şi citi: “Fiul dumneavoastră este bolnav mintal. Îi interzicem să frecventeze şcoala noastră”. Edison a plâns ore în şir, apoi a scris în jurnalul său: ” Thomas Alva Edison a fost un copil bolnav mintal care, datorită unei mame eroine, a devenit un geniu al secolului ”

Aşadar, iubiţi credincioşi, limita noastră nu există, fiecare om are puterea să fie desăvârşit într-un anume fel. Chiar dacă acesta va purta în spate o neputinţă, darul vieţii există şi odată cu viaţa suntem chemaţi la desăvârşire. Importanţa familiei si ale Bisericii sunt esenţiale – fiind singurele forme de a păstra umanitatea nebatjocorită de patimi şi de răul ce se abate asupra noastră. Educaţia oferită de părinţi este primordială pentru viitorul copiilor. De aceea şi Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Daţi-mi mame creştine şi vă voi da sfinţi.  Puterea sufletească a omului este zidită în familie şi în Biserică. Osteneala părinţilor pentru a creşte copii buni este încununată de o răsplată necontenită întrucât, cum foarte frumos spune doctorul inginer şi teologul Daniel Baldovin: Părinţii dau naştere la suflete nemuritoare, pentru veşnicie!  

Dumnezeu să vă ajute dragi părinţi pentru a birui toate greutăţile acestei lumi şi să creşteţi copii buni spre bucuria voastră, a semenilor, a lui Dumnezeu şi a omenirii!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *