Ne-am născut liberi, trebuie să trăim liberi! – Pr. Petrică Ginerica

Trăim într-o lume plină de provocări, ispite şi tentaţii, într-o lume în care patimile au ajuns să fie lepra şi molimile de altădată, păcatul a ajuns în forme atât de avansate, încât chiar si cei înduhovniciţi suferă vătămări. Dar iubiţilor, Hristos şi Maica Domnului sunt cu noi. Trebuie să luptăm şi să biruim orice greutate vom întâmpina, să nu ne lăsăm robiţi de nici o falsă plăcere ori de slăbiciuni. Ca să luptăm şi să putem birui, nu putem să primim vrăjmaşul dezarmaţi, desculţi, flămânzi şi istoviţi, ci trebuie să fim întăriţi cu armele duhovniceşti, cu sfintele taine, cu rugăciunea, cu milostenia. Lupta aceasta nu este opţională, avem doar două soluţii: ori ne apărăm şi biruim, ori devenim robi ai păcatelor. Cât suntem în viaţă nădejdea este cu noi, ne putem ridica din orice stare am fi. Cei mai puternici ostaşi, cei mai pricepuţi ostaşi, cei mai viteji ostaşi sunt ostaşii lui Hristos, creştinii. Ne-am născut liberi, trebuie să trăim liberi şi să ne bucurăm de frumuseţea vieţii virtuoase întru credinţă şi fapte bune. 

Pr. Petrică Ginerica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *