Predarea sufletului în voia lui Dumnezeu

“Când sufletul s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu, Domnul însuşi începe să-l călăuzească şi sufletul este învăţat în chip nemijlocit de Dumnezeu, în vreme ce înainte era povăţuit de învăţători şi de Scripturi. Dar rareori se întâmplă ca învăţătorul sufletului să fie Domnul Însuşi prin harul Duhului Sfânt, şi puţini sunt cei ce cunosc aceasta; numai cei ce vieţuiesc după voia lui Dumnezeu.” Sfântul Siluan Athonitul

Să ne predăm cu totul voii lui Dumnezeu după îndemnul sfinţilor părinţi. Dacă considerăm că aceşti sfinţi nu au trăit în zadar viaţa lor, ci au ales partea cea mai bună, să ne facem şi noi următori ai lor, ei au bătătorit această cale grea şi anevoioasă, au luminat-o prin exemplele lor de viaţă, avem înoţitori de nădejde, ne mai trebuie doar să vrem.

Ce frumos trăieşte cel ce are ca învăţător al sufletului pe Hristos, cât de fericit este cel ce este condus în viaţă de harul Duhului Sfânt, cât de fericiti sunt aceştia. Dar iubiţi credincioşi, chemarea aceasta o avem cu toţii, să nu zăbovim în temeri şi griji, ori invidii şi răutăţi, să nu socotim cine e drept şi cine e bun sau rău, ci să vedem lumina şi să o urmăm, să căutam pacea, să iubim, să facem binele şi vom spune: Doamne, Te cunosc, Te-am găsit, aceasta este viaţa cea adevărată! Să ne predăm cu totul voii lui Dumnezeu şi vom vedea ce minunat va lucra Dumnezeu în viaţa noastră!

Pr. Petrică Ginerica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *