M-am răstignit împreuna cu Hristos, şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine

„M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.” (Galateni 2,20)
 
Este greu să ne răstignim împreună cu Hristos, dar este cel mai frumos. Pentru cei ce vor să trăiască cea mai frumoasă viaţă, aceasta este calea: să se răstignească împreună cu Hristos!
 
Această răstignire înseamnă renunţarea la păcat pentru a putea sta lângă Hristos pe Cruce; înseamnă să primim nedreptăţile acestei vieţi asemenea cum Hristos a primit piroanele în Însuşi trupul Său; înseamnă să trăim adevărata dragoste, după modelul dragostei lui Hristos, care ne iubeşte atât de mult încât a lăcrimat, nu de durere, ci de mila noastră, ca Dumnezeu Tatăl să ierte păcatele tuturor; înseamnă să ne dăruim cu totul, trup şi suflet, tinereţea, maturitatea şi bătrâneţea vieţii noastre să o petrecem sub acest chip al jertfei, fiecare zi a vieţii noastre să fie o jertfă şi astfel, iubiţilor, Hristos va trăi în noi, deplin, iar noi vom simţi sublimul dragostei, adevărata viaţă, mângâierea Duhului Sfânt.
Pr. Petrică Ginerica

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *