Author Archive: Preot Petrica Ginerica

Să cercetăm duhurile acestei lumi, să preţuim tot ce vine de la Dumnezeu şi să fugim de cele înşelătoare

Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. În aceasta să cunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup,… (Read more)