Ultimele articole

Predarea sufletului în voia lui Dumnezeu

“Când sufletul s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu, Domnul însuşi începe să-l călăuzească şi sufletul este învăţat în chip nemijlocit de Dumnezeu, în vreme ce înainte era povăţuit de învăţători şi de Scripturi. Dar rareori se întâmplă ca învăţătorul… (Read more)

Cum să deosebim lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea potrivnicului? -Sf. Cuv. Pr. Staret Paisie Velicicovski

Cum să deosebim lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea potrivnicului? Întrebare: De ce trebuie să cunoaştem voia lui Dumnezeu sau ispita vrăjmaşului şi de ce, când se întâmplă un lucru bun, care e îndoielnic, unul te îndeamnă să-l faci, iar altul,… (Read more)

Despre cele zece virtuţi – Sf. Cuv. Pr. Staret Paisie Velicicovski- Patericul de la Optina

Despre cele zece virtuţi Prima virtute – credinţa, deoarece prin credinţă obţii tot ce doreşti – a spus Domnul. Datorită libertăţii, credinţa noastră ori se micşorează ori se măreşte. A doua virtute – dragostea nefăţarnică pentru Dumnezeu şi oameni –… (Read more)