Tag Archive: Pr Petrică Ginerica

Predarea sufletului în voia lui Dumnezeu

“Când sufletul s-a predat cu totul voii lui Dumnezeu, Domnul însuşi începe să-l călăuzească şi sufletul este învăţat în chip nemijlocit de Dumnezeu, în vreme ce înainte era povăţuit de învăţători şi de Scripturi. Dar rareori se întâmplă ca învăţătorul… (Read more)

Predică la pilda talanţilor – Pr. Petrică Ginerica

În numele Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt! Această pildă este strâns legată de pilda celor zece fecioare. Prin Intermediul acestor doua pilde Mântuitorul ne face să înţelegem mai bine cum putem intra în Impărăţia Cerurilor.  În cap… (Read more)